آخرین اخبار سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی مشهد

آخرین اخبار
مراسم تودیع و معارفه معاون مالی و اداری سازمان تاکسیرانی برگزار شد
1401/8/5
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد صبح امروز با حضور احمد محبی مدیر عامل سازمان ، امیر جباری مدیر کل امور مالی و ذیحساب شهرداری مشهد و جمعی از مدیران، مراسم تودیع و معارفه معاون مالی و اداری سازمان تاکسیرانی برگزار شد.

در این مراسم؛ حسن سلیمان پور به عنوان معاون مالی اداری سازمان تاکسیرانی معرفی و از زحمات رضا صفری کنک برای مدت حضور در این پست تقدیر گردید.

همچنین در این مراسم سید احمد موسوی به عنوان مسئول امور حقوقی سازمان تاکسیرانی معرفی گردید.