آخرین اخبار سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران

آخرین اخبار
انتساب مشاور اجرایی مدیرعامل
1401/9/9
بـا حکم اسماعیل بگی؛ "مشاور اجرایی مدیرعامل " سازمان تاکسیرانی منصوب شد

بــه گــزارش روابــط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران؛ در حکم مهدی اسماعیل بگی، مدیرعامل، خطاب به وی آمده است:

با عنایت به سوابق ارزشمند و نظر به تعهد ، شایستگی های اخلاقی و توانمندی های مدیریتی، شما را به عنوان "مشاور اجرایی مدیرعامل"، منصوب می نمایم.

پیگیری امور درآمدی سازمان، ساماندهی املاک در اختیار، ارتقاء سطح معیشت و جایگاه اداری همکاران سازمانی و ایجاد هماهنگی بیشتر بین بخشی از جمله رئوس فعالیت های جنابعالی می باشد.

رجاء واثق دارم که با مشارکت سایر بخش های درون و برون سازمانی و استفاده از نظرات کارشناسان ، گام­ های مهم و موثری در زمینه برنامه ریزی، ساماندهی و انجام بهینه امور به خصوص در زمینه هوشمندسازی سازمان برمی­ دارید و در این زمینه با سازماندهی هوشمندانه تمام امکانات و منابع در اختیار، نقش ویژه ای برای موفقیت سازمان در به ثمر رسیدن اهداف مدیریت شهری ایفا می­ نمایید